برج هستی

 

 

محل پروژه : زعفرانیه

کاربری : مسکونی ( پنت هاوس)

متراژ : 1100 متر

مدت زمان اجرای پروژه : 12 ماه