ژوان پارک- واحد شمالی

 

نام پروژه : ژوان پارک

محل پروژه : ولنجک

کاربری : مسکونی

مدت زمان اجرای کار : 3 ماه

متراژ واحد شمالی : 175 متر