ژوان پارک- واحد جنوبی

 

نام پروژه : ژوان پارک

محل پروژه : ولنجک

کاربری : مسکونی

مدت زمان اجرای کار : 3 ماه

متراژ واحد جنوبی : 225 متر