پروژه ویلایی لواسان

 

پروژه ویلایی باستی

محل پروژه : لواسان

کاربری : ویلایی

متراژ : 800 متر

مدت زمان اجرای پروژه 6 ماه